กังสดาล อมาตยกุล

32
15
1

1 7

กังสดาล อมาตยกุล Name Data

กังสดาล อมาตยกุล Data Details
กังสดาล อมาตยกุล full length: 46 characters (46 bytes)
Unique part(s): กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล Name Volwes: (0 characters)
กังสดาล อมาตยกุล Name Consonants: กังสดาล อมาตยกุล (46 characters)

กังสดาล อมาตยกุล user Name Encoding

 • 100010000000010001000000001001000001000010000 Decimal name:
 • 0100000010000101010000000000001000100000000000000000000000000000 Binary name:
 • 224 184 129 224 184 177 224 184 135 224 184 170 224 184 148 224 ASCII name:
 • e0b881e0b8b1e0b887e0b8aae0b894e0 HEX name:
 • 1aa3bdd1ad35c18632cc82eab21021b2 MD5 Encoding:
 • 5ad7346d0fabd91a25a6f682b8caac2b4275f4eb SHA1 Encoding:
 • Metaphone name:
 • 0000 Name Soundex:
 • 4LiB4Lix4LiH4Liq4LiU4Liy4LilIOC4reC4oeC4suC4leC4ouC4geC4uOC4pQ== Base64 Encoding:
 • ลุกยตามอ ลาดสงัก Reverse name:

กังสดาล อมาตยกุล user name Nato Encoding

Letter Code Word U.S. Army standard ICAO and ITU Roman standard FAA standards ICAO IPA standard SIO (France) ICAO recording (1955) Consolidated transcription

กังสดาล อมาตยกุล Linguistics

Language In Local
กังสดาล อมาตยกุล with Greek letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Hindi letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Chinese letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Cyrillic letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Hebrew letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Arabic letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Tamil letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Japanese letters กังสดาล อมาตยกุล
กังสดาล อมาตยกุล with Armenian letters กังสดาล อมาตยกุล

กังสดาล อมาตยกุล ratings of this name

A Good Name 99%
1% A Bad Name
Masculine 91%
9% Feminine
Classic 67%
33% Modern
Mature 68%
32% Youthful
Formal 14%
86% Informal
Upper Class 9%
91% Common
Urban 70%
30% Natural
Wholesome 43%
57% Devious
Strong 35%
65% Delicate
Refined 26%
74% Rough
Strange 14%
86% Boring
Simple 15%
85% Complex
Serious 51%
49% Comedic
Nerdy 71%
29% Unintellectual
Characteristics Value
กังสดาล อมาตยกุล's Optimism 9
กังสดาล อมาตยกุล's Creativity 2
กังสดาล อมาตยกุล's Resilience 12
กังสดาล อมาตยกุล's Self-Control 17
กังสดาล อมาตยกุล's Emotional Awareness 9
กังสดาล อมาตยกุล's Sociability 17
กังสดาล อมาตยกุล's Patience 20
กังสดาล อมาตยกุล's Integrity 12
กังสดาล อมาตยกุล's Willpower 7
กังสดาล อมาตยกุล's Passion 14

Post statistic

Created Text Like Comments Hashtags Post value Go
2018.01.23. 22:28 7 1 0 0,00$

กังสดาล อมาตยกุล National Statistics for Popularity and Rank

กังสดาล อมาตยกุล National Statistic for the Name กังสดาล อมาตยกุล
Population Estimate 8736 +/- 10.2%
National Rank 11861
Percentile Rank 0.4
Proportion per 100k 0.3
SSA Baby Name Population 471
SSA Baby Name per 100k 1.4
SSA Baby Name Rank 29149
SSA Baby Name Percentile Rank 0.9

กังสดาล อมาตยกุล Summary

 • กังสดาล อมาตยกุล is ranked as the 11861th most popular given name in the United States with an estimated population of 8736.
 • This name is in the 40th percentile, this means that nearly 2% of all the first names are more popular.
 • There are 0.3 people named กังสดาล อมาตยกุล for every 100,000 Americans.
 • Based on the analysis of 100 years worth of data from the Social Security Administration's (SSA) Baby Names database, the estimated population of people named กังสดาล อมาตยกุล is 471
 • According to our algorithm there are 270 last names associated with the name กังสดาล อมาตยกุล.

Race and Ethinicity

The race and Hispanic origin distribution of the people with the name กังสดาล อมาตยกุล
Race or Hispanic origin % of population with name % of US general population % difference
White 76.76% 58.49% 18.27 %
Hispanic origin 9.86% 10.59% -0.73%
Black 3.16% 19.99% -16.83%
Asian or Pacific Islander 4.86% 4.69% 0.17%
Two or more races 4.06% 4.59% -0.53%
American Indian or Alaskan Native 1.3% 1.66% -0.36%

Summary

The race and Hispanic origin distribution of the people with the name กังสดาล อมาตยกุล is 76.76% White, 9.86% Hispanic origin, 3.16% Black, 4.86% Asian or Pacific Islander, 4.06% Two or More Races, and 1.3 American Indian or Alaskan Native. These figures should be considered only as a rough estimate. The purpose of this graph is to compare the name's specific race and Hispanic origin distribution to the distribution in the general population of the US.

The vertical blue bars represent the race distribution of people that have the name. The yellow horizontal lines represent the race distribution of the general population. The amount by which the blue bars extend past the yellow horizontal lines determines how likely a person with the name will be part of a given race or Hispanic origin group.

On this basis, the people with the name กังสดาล อมาตยกุล have a higher likelyhood of being White and a lower likelyhood of being Black.

Ethnic and Cultural Name Categories

The first name กังสดาล อมาตยกุล is included in the following name catgories:
 • US masculine baby name - Social Security Administration
 • Turkish masculine given name