เคลีัม ใจรัาย

28
28
0

เคลีัม ใจรัาย Name Data

เคลีัม ใจรัาย Data Details
เคลีัม ใจรัาย full length: 37 characters (37 bytes)
Unique part(s): เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย Name Volwes: (0 characters)
เคลีัม ใจรัาย Name Consonants: เคลีัม ใจรัาย (37 characters)

เคลีัม ใจรัาย user Name Encoding

 • 1000110000011000011000100100010 Decimal name:
 • 0000101000101000001000001010000000011000000011000010000000000000 Binary name:
 • 224 185 128 224 184 132 224 184 165 224 184 181 224 ASCII name:
 • e0b980e0b884e0b8a5e0b8b5e0 HEX name:
 • 24d6787c2d1a8e3490613ab882d91e94 MD5 Encoding:
 • 14ea6fea3eda8624bb79a2116ca3a41a89c4ed09 SHA1 Encoding:
 • Metaphone name:
 • 0000 Name Soundex:
 • 4LmA4LiE4Lil4Li14Lix4LihIOC5g+C4iOC4o+C4seC4suC4og== Base64 Encoding:
 • ยาัรจใ มัีลคเ Reverse name:

เคลีัม ใจรัาย user name Nato Encoding

Letter Code Word U.S. Army standard ICAO and ITU Roman standard FAA standards ICAO IPA standard SIO (France) ICAO recording (1955) Consolidated transcription

เคลีัม ใจรัาย Linguistics

Language In Local
เคลีัม ใจรัาย with Greek letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Hindi letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Chinese letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Cyrillic letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Hebrew letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Arabic letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Tamil letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Japanese letters เคลีัม ใจรัาย
เคลีัม ใจรัาย with Armenian letters เคลีัม ใจรัาย

เคลีัม ใจรัาย ratings of this name

A Good Name 95%
5% A Bad Name
Masculine 51%
49% Feminine
Classic 73%
27% Modern
Mature 18%
82% Youthful
Formal 34%
66% Informal
Upper Class 45%
55% Common
Urban 49%
51% Natural
Wholesome 66%
34% Devious
Strong 87%
13% Delicate
Refined 10%
90% Rough
Strange 92%
8% Boring
Simple 0%
100% Complex
Serious 58%
42% Comedic
Nerdy 23%
77% Unintellectual
Characteristics Value
เคลีัม ใจรัาย's Optimism 14
เคลีัม ใจรัาย's Creativity 15
เคลีัม ใจรัาย's Resilience 14
เคลีัม ใจรัาย's Self-Control 7
เคลีัม ใจรัาย's Emotional Awareness 12
เคลีัม ใจรัาย's Sociability 17
เคลีัม ใจรัาย's Patience 6
เคลีัม ใจรัาย's Integrity 12
เคลีัม ใจรัาย's Willpower 8
เคลีัม ใจรัาย's Passion 10

Post statistic

Created Text Like Comments Hashtags Post value Go

เคลีัม ใจรัาย National Statistics for Popularity and Rank

เคลีัม ใจรัาย National Statistic for the Name เคลีัม ใจรัาย
Population Estimate 7070 +/- 2.7%
National Rank 4836
Percentile Rank 0.9
Proportion per 100k 0.6
SSA Baby Name Population 226
SSA Baby Name per 100k 1.7
SSA Baby Name Rank 15550
SSA Baby Name Percentile Rank 0.3

เคลีัม ใจรัาย Summary

 • เคลีัม ใจรัาย is ranked as the 4836th most popular given name in the United States with an estimated population of 7070.
 • This name is in the 90th percentile, this means that nearly 2% of all the first names are more popular.
 • There are 0.6 people named เคลีัม ใจรัาย for every 100,000 Americans.
 • Based on the analysis of 100 years worth of data from the Social Security Administration's (SSA) Baby Names database, the estimated population of people named เคลีัม ใจรัาย is 226
 • According to our algorithm there are 270 last names associated with the name เคลีัม ใจรัาย.

Race and Ethinicity

The race and Hispanic origin distribution of the people with the name เคลีัม ใจรัาย
Race or Hispanic origin % of population with name % of US general population % difference
White 84.01% 63.82% 20.19 %
Hispanic origin 5.31% 9.02% -3.71%
Black 3.01% 20.72% -17.71%
Asian or Pacific Islander 3.51% 2.32% 1.19%
Two or more races 4.51% 2.82% 1.69%
American Indian or Alaskan Native -0.37% 1.29% -1.66%

Summary

The race and Hispanic origin distribution of the people with the name เคลีัม ใจรัาย is 84.01% White, 5.31% Hispanic origin, 3.01% Black, 3.51% Asian or Pacific Islander, 4.51% Two or More Races, and -0.37 American Indian or Alaskan Native. These figures should be considered only as a rough estimate. The purpose of this graph is to compare the name's specific race and Hispanic origin distribution to the distribution in the general population of the US.

The vertical blue bars represent the race distribution of people that have the name. The yellow horizontal lines represent the race distribution of the general population. The amount by which the blue bars extend past the yellow horizontal lines determines how likely a person with the name will be part of a given race or Hispanic origin group.

On this basis, the people with the name เคลีัม ใจรัาย have a higher likelyhood of being White and a lower likelyhood of being Black.

Ethnic and Cultural Name Categories

The first name เคลีัม ใจรัาย is included in the following name catgories:
 • US masculine baby name - Social Security Administration
 • Turkish masculine given name