آریار

Traveller 🗺🏕 backpacker Poet . . . . .

2 062
703
266
http://t.me/safartext

14 295

. سفر بهترین دوستام رو بهم هدیه داد همین کافیه😍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #atameo #love #explore #livefolk #art #hope #memories #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #travelboy #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید #آدرنالین_تور @adrenaline__group

1 245

🗺 کُنجِ آسمون، بالای ابرا . . . . . . . . . #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #atameo #love #adventureclub #explore #livefolk #art #hope #memories #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #travelboy #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید @adrenaline__group

30 290

🌎 وقتی تو یه سفر به مشکل میخوری و سفر سه روزه تبدیل میشه به سفر پنج روزه، همه برنامه ها به هم ریخته و یه جاهایی اینقدر خسته کننده شده که دوست داری فقط یه جوری تموم بشه، در کنار این هشتاد نفر هم زمانشون و برنامشون به تصمیم تو برمیگرده و خود این فشار عصبی زیادی وارد میکنه، درست تو بدترین شرایط که همه چیز به هم ریخته و همه دارن از سرما و گرسنگی به خودشون میپیچن یه دفعه میبینی یه آتیش کوچیک درست شد و همه دورش حلقه زدن و داد میزنن دوست دارم زندگی رو... میبینی درکت میکنن و همه جا تا میتونن کمک میدن. تصمیم میگیری این کار رو با تمام سختی هاش کنار نذاری... همتونو دوست دارم😘 به دوستی با تو افتخار میکنم مرد👇👇👇 @kiarash.keymaram . . . . . . . #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #atameo #love #adventureclub #explore #livefolk #art #hope #memories #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #travelboy #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید @adrenaline__group پ.ن: همه تو تگ جا نمیشدن

5 284

. اگه ازم بپرسن بهترین سفرت کدومه؟ قطعا میگم سفر بعدی... . . . #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #atameo #love #adventureclub #explore #livefolk #art #hope #memories #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #travelboy #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید @adrenaline__group

8 367

. کمپ کنار جنای کالجنی😜 #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #love #adventureclub #explore #livefolk #art #hope #memories #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #travelboy #کالجنی #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید @adrenaline__group

4 301

. کلاه پدر بزرگمو پیچوندم کی میدونه شاید چند وقت دیگه این کلاه ها مد شه😂 البته نشه بهتره فقط من میپوشم😜 #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #atameo #love #adventureclub #explore #livefolk #art #hope #memories #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #travelboy #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید @adrenaline__group

10 325

🐐 #شنگول #بزی #فرفری #الیمستان . . . #travel #offroad #nature #camping #lifestyle #adrenaline__group #adrenaline #iran #vacation #life_style #atameo #love #adventureclub #art #hope #landskape #dream #trip #travelphotography #paradise #traveller #سفر #کمپینگ #ایرانمون #ایران_را_باید_دید @adrenaline__group

آریار Name Data

آریار Data Details
آریار full length: 10 characters (10 bytes)
Unique part(s): آریار
آریار Name Volwes: (0 characters)
آریار Name Consonants: آریار (10 characters)

آریار user Name Encoding

 • 100101 Decimal name:
 • 10001111001 Binary name:
 • 216 162 216 177 219 ASCII name:
 • d8a2d8b1db HEX name:
 • 96d08764308e9b25bff46406f828f490 MD5 Encoding:
 • 37e1e6412df33541879159d4d9525b64671c7796 SHA1 Encoding:
 • Metaphone name:
 • 0000 Name Soundex:
 • 2KLYsduM2KfYsQ== Base64 Encoding:
 • رایرآ Reverse name:

آریار user name Nato Encoding

Letter Code Word U.S. Army standard ICAO and ITU Roman standard FAA standards ICAO IPA standard SIO (France) ICAO recording (1955) Consolidated transcription

آریار Linguistics

Language In Local
آریار with Greek letters آریار
آریار with Hindi letters آریار
آریار with Chinese letters آریار
آریار with Cyrillic letters آریار
آریار with Hebrew letters آریار
آریار with Arabic letters آریار
آریار with Tamil letters آریار
آریار with Japanese letters آریار
آریار with Armenian letters آریار

آریار ratings of this name

A Good Name 30%
70% A Bad Name
Masculine 72%
28% Feminine
Classic 94%
6% Modern
Mature 19%
81% Youthful
Formal 14%
86% Informal
Upper Class 89%
11% Common
Urban 8%
92% Natural
Wholesome 33%
67% Devious
Strong 7%
93% Delicate
Refined 13%
87% Rough
Strange 9%
91% Boring
Simple 84%
16% Complex
Serious 61%
39% Comedic
Nerdy 100%
0% Unintellectual
Characteristics Value
آریار's Optimism 12
آریار's Creativity 16
آریار's Resilience 12
آریار's Self-Control 18
آریار's Emotional Awareness 17
آریار's Sociability 15
آریار's Patience 20
آریار's Integrity 14
آریار's Willpower 7
آریار's Passion 20

Post statistic

Created Text Like Comments Hashtags Post value Go
2017.12.09. 07:15 . سفر بهترین دوستام رو بهم هدیه داد همین کافیه😍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 14 29 0,11$
2017.12.08. 21:12 . کویر... . . . . . . . . . #travel 255 5 29 0,06$
2017.12.05. 02:08 🗺 کُنجِ آسمون، بالای ابرا . . . . . . . . . #travel 245 1 29 0,04$
2017.11.28. 14:39 🗺 #travel #offroad 313 11 29 0,10$
2017.11.26. 14:03 🌎 وقتی تو یه سفر به مشکل میخوری و سفر سه روزه تبدیل میشه به سفر پنج روزه، همه برنامه ها... 290 30 29 0,19$
2017.11.25. 14:55 . اگه ازم بپرسن بهترین سفرت کدومه؟ قطعا میگم سفر بعدی... . . . 284 5 29 0,06$
2017.11.22. 14:57 . #travel #offroad 240 2 29 0,05$
2017.11.22. 00:18 #travel #offroad 297 9 29 0,08$
2017.11.11. 17:55 . کمپ کنار جنای کالجنی😜 #travel 367 8 29 0,09$
2017.11.07. 14:52 . کلاه پدر بزرگمو پیچوندم کی میدونه شاید چند وقت دیگه این کلاه ها مد شه😂 البته نشه... 301 4 29 0,06$
2017.11.06. 13:42 . کیک تولد تو تور😍 @adrenaline__group . . . 258 10 29 0,08$
2017.10.28. 12:16 🐐 #شنگول #بزی #فرفری #الیمستان . . . #travel 325 10 29 0,09$

آریار National Statistics for Popularity and Rank

آریار National Statistic for the Name آریار
Population Estimate 8398 +/- 13.8%
National Rank 49970
Percentile Rank 0.8
Proportion per 100k 1
SSA Baby Name Population 594
SSA Baby Name per 100k 2.2
SSA Baby Name Rank 27313
SSA Baby Name Percentile Rank 0.5

آریار Summary

 • آریار is ranked as the 49970th most popular given name in the United States with an estimated population of 8398.
 • This name is in the 80th percentile, this means that nearly 2% of all the first names are more popular.
 • There are 1 people named آریار for every 100,000 Americans.
 • Based on the analysis of 100 years worth of data from the Social Security Administration's (SSA) Baby Names database, the estimated population of people named آریار is 594
 • According to our algorithm there are 270 last names associated with the name آریار.

Race and Ethinicity

The race and Hispanic origin distribution of the people with the name آریار
Race or Hispanic origin % of population with name % of US general population % difference
White 75.67% 66.53% 9.14 %
Hispanic origin 10.27% 10.43% -0.16%
Black 2.87% 14.73% -11.86%
Asian or Pacific Islander 5.17% 2.03% 3.14%
Two or more races 4.07% 5.03% -0.96%
American Indian or Alaskan Native 1.97% 1.26% 0.71%

Summary

The race and Hispanic origin distribution of the people with the name آریار is 75.67% White, 10.27% Hispanic origin, 2.87% Black, 5.17% Asian or Pacific Islander, 4.07% Two or More Races, and 1.97 American Indian or Alaskan Native. These figures should be considered only as a rough estimate. The purpose of this graph is to compare the name's specific race and Hispanic origin distribution to the distribution in the general population of the US.

The vertical blue bars represent the race distribution of people that have the name. The yellow horizontal lines represent the race distribution of the general population. The amount by which the blue bars extend past the yellow horizontal lines determines how likely a person with the name will be part of a given race or Hispanic origin group.

On this basis, the people with the name آریار have a higher likelyhood of being White and a lower likelyhood of being Black.

Ethnic and Cultural Name Categories

The first name آریار is included in the following name catgories:
 • US masculine baby name - Social Security Administration
 • Turkish masculine given name